CAREPACE® - TEMPORARY CARDIAC PACING WIRE

STT

Loại Chỉ
phẫu thuật

Cỡ chỉ
USP

Chiều dài
chỉ (cm)

Hình kim

Loại kim

Chiều dài
kim (mm)

Vòng kim

Quy cách
đóng gói

1

Cardiac Pacing
(2 pcs/pack)

3/0

60

Taper Point & Straight

Tròn & Thẳng

13 & 50

N/A

H / 24 tép

2

Cardiac Pacing

3/0

60

Tapercut & Straight

Tròn & Thẳng

17 & 63

N/A

H / 24 tép

3

Cardiac Pacing
(2 pcs/pack)

3/0

60

Tapercut & Straight

Tròn & Thẳng

17 & 63

N/A

H / 24 tép

4

Cardiac Pacing

3/0

60

Tapercut & Straight

Tròn & Thẳng

17 & 88

N/A

H / 24 tép

5

Cardiac Pacing

2/0

60

Tapercut & Straight

Tròn & Thẳng

17 & 63

N/A

H / 24 tép

6

Cardiac Pacing

2/0

60

Tapercut & Straight

Tròn & Thẳng

26 & 63

N/A

H / 24 tép

7

Cardiac Pacing

2/0

60

Tapercut & Straight

Tròn & Thẳng

26 & 80

N/A

H / 24 tép