FORTRESS

Dụng cụ mở đường dùng trong can thiệp động mạch FortressẢnh sản phẩm

Hệ thống dụng cụ mở đường Fortress bao gồm một dụng cụ mở đường có van cầm máu và cổng bên, một dụng cụ nong với đầu tip thuôn nhỏ dần và khóa luer lock ở cuối đầu gần. Ống chính của dụng cụ mở đường được kết nối tại đoạn cuối đầu gần với van cầm máu có cổng bên được kết nối với van stopcock 3 chiều bằng nhựa. Cổng bên được dùng để tráng dụng cụ mở đường. Dụng cụ mở đường được đưa vào mạch máu nhờ sự hỗ trợ của dụng cụ nong. Van cầm máu ở cuối đầu gần của dụng cụ mở đường tương thích và bịt kín quanh dây dẫn can thiệp và ống thông để ngăn máu không bị trào ra từ dụng cụ mở đường. Một chỉ điểm giúp xác định đoạn cuối đầu xa của dụng cụ mở đường. Dụng cụ mở đường 5F (1.95 mm) và 6F (2.28 mm) có lớp phủ silicone kị nước bao quanh mặt ngoài của đoạn xa dài 30 cm.