ÁO PHẪU THUẬT

ÁO PHẪU THUẬT COMFORT

Kích thước
(cm)
Áo phẫu thuật
COMFORT
Áo phẫu thuật
COMFORT 2 lớp
Hình ảnh
Size M: 150W x 125H
G1001
G1021
Size L: 160W x 135H
G1002
G1022
Size XL: 160W x 145H
G1003
G1023
Đóng gói
Size M: 40 Áo/Hộp
Size L: 35 Áo/Hộp
Size XL: 35 Áo/Hộp
4 hộp/thùng
1 áo có kèm 2 khăn thấm
Size M: 35 Áo/Hộp
Size L: 30 Áo/Hộp
Size XL: 30 Áo/Hộp
4 hộp/thùng
1 áo có kèm 2 khăn thấm
Ưu điểm
Áo mềm nhẹ không thấm cồn,không thấm chất lỏng và vi khuẩn không thể xuyên qua, đảm bảo an toàn và thoải mái cho phẫu thuật viên trong quá trình phẫu thuật

ÁO PHẪU THUẬT STANDARD

Kích thước
(cm)
Áo phẫu thuật
STANDARD
Áo phẫu thuật
STANDARD 2 lớp

Hình ảnh

Size M: 150W x 125H
G2001
G2021
Size L: 160W x 135H
G2002
G2022
Size XL: 160W x 145H
G2003
G2023

Đóng gói

Size M: 40 Áo/Hộp
Size L: 35 Áo/Hộp
Size XL: 35 Áo/Hộp
4 hộp/thùng
1 áo có kèm 2 khăn thấm
Size M: 40 Áo/Hộp
Size L: 40 Áo/Hộp
Size XL: 35 Áo/Hộp
4 hộp/thùng
1 áo có kèm 2 khăn thấm
Các loại áo PT bằng vải SMS không có dây ngón tay

Ưu điểm

Không thấm chất lỏng, có khả năng giảm lực hút tĩnh điện và vi khuẩn không thể xuyên qua, đảm bảo an toàn và thoải mái cho phẫu thuật viên trong quá trình phẫu thuật.

ÁO PHẪU THUẬT BASIC VÀ ECO

Áo phẫu thuật
BASIC
Áo phẫu thuật
ECO
 
Size M: 150W x 125H                           G8001
Size M:150Wx115H            G8001
Size L: 160W x 135H                            G8002
Size L: 160W x135H           G8002
Size XL: 160W x 145H                             G8003
Size XL: 160W x145H         G8003
Đóng gói
Size M: 45 Áo/Hộp
Size L: 45 Áo/Hộp
Size XL: 40 Áo/Hộp
4 hộp/thùng
1 áo có kèm 2 khăn thấm
Size M: 50 Áo/Hộp
Size L: 45 Áo/Hộp
Size XL: 45 Áo/Hộp
4 hộp/thùng
 
Ưu điểm
Không thấm chất lỏng, có khả năng giảm lực hút tĩnh điện và vi khuẩn không thể xuyên qua, đảm bảo an toàn và thoải mái cho phẫu thuật viên trong quá trình phẫu thuật.